Legújabb videók

Hozzáadva:
  Kategória Videó cím Hozzáadva
My Jesus I Love TheeFountainview Academy OrchestraMy Jesus I Love Thee4 éve, 7 hónapja
Ring the Bells of HeavenFountainview Academy OrchestraRing the Bells of Heaven4 éve, 7 hónapja
Crown Him With Many CrownsFountainview Academy OrchestraCrown Him With Many Crowns4 éve, 7 hónapja
Temple Made of TimeFountainview Academy OrchestraTemple Made of Time4 éve, 7 hónapja
Miért van három adventre szükség? - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemMiért van három adventre szükség? - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus megjelenései, az emmausi úton, a Galilea hegyeinél, Mennybe menetel - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemJézus megjelenései, az emmausi úton, a Galilea hegyeinél, Mennybe menetel - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus temetése, a sír őrzése és feltámadása - Dr. Tokics ImreBibliai SzabadegyetemJézus temetése, a sír őrzése és feltámadása - Dr. Tokics Imre4 éve, 7 hónapja
A Passió története, Heródes és Pilátus előtt, Keresztre feszítése - Dr. Tokics Imre előadásaBibliai SzabadegyetemA Passió története, Heródes és Pilátus előtt, Keresztre feszítése - Dr. Tokics Imre előadása4 éve, 7 hónapja
Gyötrődés Gecsemánban, Kajafásnál és Pilátusnál, Péter, Júdás - Zarkáné Teremy KrisztinaBibliai SzabadegyetemGyötrődés Gecsemánban, Kajafásnál és Pilátusnál, Péter, Júdás - Zarkáné Teremy Krisztina4 éve, 7 hónapja
Krisztus a szőlőtő, üldöztetés, Vigasztaló, Főpapi ima, Elfogatása előtt - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemKrisztus a szőlőtő, üldöztetés, Vigasztaló, Főpapi ima, Elfogatása előtt - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
Árulás jövendölése, Utolsó vacsora, Szeretet parancs, Tanítványaival - Dr. Szilvási József előadásaBibliai SzabadegyetemÁrulás jövendölése, Utolsó vacsora, Szeretet parancs, Tanítványaival - Dr. Szilvási József előadása4 éve, 7 hónapja
Tíz szűz; tálentumok; ítélet, Előkészület vacsorára; rangvita, lábmosás - Dr. Tokics Imre előadásaBibliai SzabadegyetemTíz szűz; tálentumok; ítélet, Előkészület vacsorára; rangvita, lábmosás - Dr. Tokics Imre előadása4 éve, 7 hónapja
Feddő beszédek, két fillér, görögök hívása, jelek, felkészülés eljövetelére - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemFeddő beszédek, két fillér, görögök hívása, jelek, felkészülés eljövetelére - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus hatalma, Két fiú, Szőlőművesek, Mennyegző, Feltámadás - Dr. Szigeti JenőBibliai SzabadegyetemJézus hatalma, Két fiú, Szőlőművesek, Mennyegző, Feltámadás - Dr. Szigeti Jenő4 éve, 7 hónapja
Negyedik húsvét, bevonulás Jeruzsálembe, terméketlen fügefa - Ócsai Tamás előadásaBibliai SzabadegyetemNegyedik húsvét, bevonulás Jeruzsálembe, terméketlen fügefa - Ócsai Tamás előadása4 éve, 7 hónapja
A gazdag ifjú, szőlőmunkások, Zebedeus fiai, Zákeus - Zarkáné Teremy Krisztina előadásaaBibliai SzabadegyetemA gazdag ifjú, szőlőmunkások, Zebedeus fiai, Zákeus - Zarkáné Teremy Krisztina előadásaa4 éve, 7 hónapja
Botránkozás, A tíz bélpoklos, A farizeus és vámszedő, gyermekek, elválás - Dr. Tokics Imre előadásaBibliai SzabadegyetemBotránkozás, A tíz bélpoklos, A farizeus és vámszedő, gyermekek, elválás - Dr. Tokics Imre előadása4 éve, 7 hónapja
Az elveszett juh, drakhmaés a tékozló fiú, A hamis sáfár, A gazdag és Lázár - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemAz elveszett juh, drakhmaés a tékozló fiú, A hamis sáfár, A gazdag és Lázár - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus pereai tanításai, Jónás jele, Feddőbeszéd, Idők jelei - Zarkáné Teremy Krisztina előadásaBibliai SzabadegyetemJézus pereai tanításai, Jónás jele, Feddőbeszéd, Idők jelei - Zarkáné Teremy Krisztina előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus megtérésre intő beszédei, A nagy vacsora, Önmegtagadásról - Dr. Ősz-Farkas ErnőBibliai SzabadegyetemJézus megtérésre intő beszédei, A nagy vacsora, Önmegtagadásról - Dr. Ősz-Farkas Ernő4 éve, 7 hónapja
A jó pásztor; A 70 tanítvány; Az irgalmas samarítánus; Mária - Dr. Szigeti Jenő előadásaBibliai SzabadegyetemA jó pásztor; A 70 tanítvány; Az irgalmas samarítánus; Mária - Dr. Szigeti Jenő előadása4 éve, 7 hónapja
A házasságtörő asszony, A világ világossága - Dr. Tokics Imre előadásaBibliai SzabadegyetemA házasságtörő asszony, A világ világossága - Dr. Tokics Imre előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus megdicsőülése és a templomadó - Zarkáné Teremy Krisztina előadásaBibliai SzabadegyetemJézus megdicsőülése és a templomadó - Zarkáné Teremy Krisztina előadása4 éve, 7 hónapja
Péter vallástétele, Jézus elöször jelenti szenvedéseit - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemPéter vallástétele, Jézus elöször jelenti szenvedéseit - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
5000 ember megvendégelése; Jézus a tengeren jár - Dr. Tokics Imre előadásaBibliai Szabadegyetem5000 ember megvendégelése; Jézus a tengeren jár - Dr. Tokics Imre előadása4 éve, 7 hónapja
Jairus leányának feltámasztása, Jézus hatalma - Dr. Szigeti Jenő előadásaBibliai SzabadegyetemJairus leányának feltámasztása, Jézus hatalma - Dr. Szigeti Jenő előadása4 éve, 7 hónapja
A vakés néma ördöngös; A megbocsájthatatlan bűn; a jellem és a sors - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemA vakés néma ördöngös; A megbocsájthatatlan bűn; a jellem és a sors - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
A százados szolgája, Jézus igazi rokonai - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemA százados szolgája, Jézus igazi rokonai - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
Mennyei polgárság; ösztönzés a helyes életre, felelősség és kiváltság - Dr. Ősz-Farkas Ernő előadásaBibliai SzabadegyetemMennyei polgárság; ösztönzés a helyes életre, felelősség és kiváltság - Dr. Ősz-Farkas Ernő előadása4 éve, 7 hónapja
A száradt kezű ember meggyógyítása; Mennyei polgárság és a jellem - Dr. Szigeti Jenő előadásaBibliai SzabadegyetemA száradt kezű ember meggyógyítása; Mennyei polgárság és a jellem - Dr. Szigeti Jenő előadása4 éve, 7 hónapja
A 38 éve beteg, Jézus elhívja tanítványait - Zarkáné Teremy Krisztina előadásaBibliai SzabadegyetemA 38 éve beteg, Jézus elhívja tanítványait - Zarkáné Teremy Krisztina előadása4 éve, 7 hónapja
Nikodémus beszélgetése Jézussal - Zarkáné Teremy Krisztina előadásaBibliai SzabadegyetemNikodémus beszélgetése Jézussal - Zarkáné Teremy Krisztina előadása4 éve, 7 hónapja
A templom első és második megtisztítása - Dr. Szilvási József előadásaBibliai SzabadegyetemA templom első és második megtisztítása - Dr. Szilvási József előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus megkísértése - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemJézus megkísértése - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus gyerekkora, keresztsége - Dr. Szigeti Jenő előadásaBibliai SzabadegyetemJézus gyerekkora, keresztsége - Dr. Szigeti Jenő előadása4 éve, 7 hónapja
Jézus születése - Dr. Tokics Imre előadásaBibliai SzabadegyetemJézus születése - Dr. Tokics Imre előadása4 éve, 7 hónapja
A Jelenések könyve 2. rész: Dr. Szigeti Jenő előadásaBibliai SzabadegyetemA Jelenések könyve 2. rész: Dr. Szigeti Jenő előadása4 éve, 7 hónapja
A Jelenések könyve 1. rész: Dr. Szigeti Jenő előadásaBibliai SzabadegyetemA Jelenések könyve 1. rész: Dr. Szigeti Jenő előadása4 éve, 7 hónapja
János második és harmadik levele - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemJános második és harmadik levele - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
János első levele - Dr. Szilvási József előadásaBibliai SzabadegyetemJános első levele - Dr. Szilvási József előadása4 éve, 7 hónapja
Péter második levele és Júdás levele - Zarkáné Teremy Krisztina előadásaBibliai SzabadegyetemPéter második levele és Júdás levele - Zarkáné Teremy Krisztina előadása4 éve, 7 hónapja
Péter első levele - Dr. Tokics Imre előadásaBibliai SzabadegyetemPéter első levele - Dr. Tokics Imre előadása4 éve, 7 hónapja
A zsidókhoz írt levél 2. rész - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemA zsidókhoz írt levél 2. rész - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
A zsidókhoz írt levél 1. rész - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemA zsidókhoz írt levél 1. rész - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
Pál Timótheushoz írt második levele - Dr. Tonhaizer Tibor előadásaBibliai SzabadegyetemPál Timótheushoz írt második levele - Dr. Tonhaizer Tibor előadása4 éve, 7 hónapja
Pál Timótheushoz írt első levele - Ócsai Tamás előadásaBibliai SzabadegyetemPál Timótheushoz írt első levele - Ócsai Tamás előadása4 éve, 7 hónapja
Jakab levele - Zarkáné Teremy Krisztina előadásaBibliai SzabadegyetemJakab levele - Zarkáné Teremy Krisztina előadása4 éve, 7 hónapja
Pál Thessalonikabeliekhez írt második levele - Dr. Szigeti Jenő előadásaBibliai SzabadegyetemPál Thessalonikabeliekhez írt második levele - Dr. Szigeti Jenő előadása4 éve, 7 hónapja
Pál Thessalonikabeliekhez írt első levele - Zarka Péter előadásaBibliai SzabadegyetemPál Thessalonikabeliekhez írt első levele - Zarka Péter előadása4 éve, 7 hónapja
A Kolossébeliekhez írott levél - Dr. Szilvási József előadásaBibliai SzabadegyetemA Kolossébeliekhez írott levél - Dr. Szilvási József előadása4 éve, 7 hónapja